Create your business website Now! We'll help you be seen by more customers. Learn More

About company

A warm welcome to our vibrant, co-educational, parallel medium school that provides an education for learners from Pre-Primary (Grade R) to Grade 7.

Our school, situated in the heart of Lorraine, Port Elizabeth, South Africa, caters for families living mainly in the western suburbs of Kamma Park, Kragga Kamma, Beverley Grove, Theescombe, Lorraine, Lorraine Manor, Sherwood, Vikingvale, Goldwater, Woodlands and Weybridge Park. Learners living in other areas are accommodated if space is available.

Baie welkom by ons gemengde (seuns en meisies), parallelmediumskool wat opvoeding verskaf aan leerders vanaf Pre-Primêr (Gr. R) tot Gr. 7.Ons skool is geleë in die hartjie van Lorraine, Port Elizabeth, Suid-Afrika en maak voorsiening vir leerders wat hoofsaaklik in die westelike voorstede nl. Kammapark, Kragga Kamma, Beverley Grove, Theescombe, Lorraine, Lorraine Manor, Sherwood, Vikingvale, Goldwater, Woodlands en Weybridgepark woonagtig is. Indien plek beskikbaar is, word leerders van ander gebiede ook geakkommodeer.Ons visie is ‘n dinamiese, effektiewe, self-moniterende, innoverende en goedbestuurde skoolsisteem daar te stel wat ‘n goed-gebalanseerde, leerder-gesentreerde opvoeding van ‘n hoë kwaliteit verskaf, sodat alle leerders optimaal ontwikkel. Ons erken die noodsaaklikheid van die ouer-onderwyser vennootskap, sodat ons ’n harmonieuse omgewing vir die totale opvoeding van elke leerder kan voorsien.

Hours :

Hours not available. Please contact Lorraine Primary School at (041) 368-1812.

Edit business info
Is this your business?

Recommended Reviews for Lorraine Primary School

Request a Quote

You can now request a quote from this business directly from Netpages

Request a Quote
People also viewed
Not here? Tell us what we're missing.

If the business you're looking for isn't here, add it!

Add a Business

Got search feedback? Help us improve.